Skip to main content

Studerende

Her på Dagcenteret har vi af og til studerende fra seminariet, der som en del af deres uddannelse i praktik hos os. Det er lærerigt både for de studerende og for de faste medarbejder, som ofte får ny inspiration.

Studerende

Her kan du se Regnbuens praktikbeskrivelse.

Vi forventer at studerende hos os viser den samme interesse og glæde ved at være på Regnbuen som vores faste medarbejdere, så vi sammen med brugerne kan skabe de bedst mulige rammer.

Forventninger til den studerende på Regnbuen:

 • Det forventes, at du synliggør dig selv i hverdagen
 • Det forventes, at du accepterer og respektere brugerne som ligestillede samfundsborgere
 • Du skal udvise initiativ, selvstændighed og motivation i forhold til aktiviteter
 • Du skal respektere aftalte beslutninger, normer og traditioner, samt deltage aktivt i det pædagogiske og praktiske arbejde på Regnbuen
 • Du skal lave dagsorden til vejledningstimerne
 • Du skal deltage aktivt på personalemøderne og være forberedt til ”den studerendes punkt”.
 • Du skal kunne deltage i de faste aktiviteter i hverdagen.

Det er en forventning fra Regnbuen, at du som studerende arbejder med dine kompetencemål, samt videns- og færdighedsmål, der er dikteret for din praktikperiode i studieordningen.

Praktikanter fra 10. klasse

Vi modtager også gerne praktikanter fra 10. klasse.

Forventninger til praktikanter:

Vi forventer at du:

 • Ikke taler i mobil eller sender sms i arbejdstiden. Ved behov aftales dette med personalet i gruppen.
 • At du overholder din tavshedspligt i forhold til det, du oplever på stedet.
 • At du overholder de aftaler, du laver med din kontaktperson på stedet.
 • At du omgås borgere og medarbejdere med respekt.
 • At du deltager aktivt i stedets aktivitetstilbud.
 • At du drøfter de ting du undrer dig over med din kontaktperson.
 • At du møder til den aftalte tid og giver besked ved udeblivelse.

Vi tilbyder dig:

 • Tilknytning til en af stedets basisgrupper.
 • Fast kontaktperson i gruppen, som du følger i løbet af praktikugen.
 • Mulighed for at få kendskab til målgruppen – voksne udviklingshæmmede.
 • Mulighed for at få kendskab til pædagog- og pædagogmedhjælpers arbejdsområder.