; ; Studerende
Gå til hovedindhold

Studerende

Her på Dagcenteret har vi af og til studerende fra seminariet, der som en del af deres uddannelser i praktik hos os. Det er lærerigt både for de studerende og for de faste medarbejder, som ofte får ny inspiration.

Studerende

Her kan du se Regnbuens praktikbeskrivelse.

Vi forventer at studerende hos os viser den samme interesse og glæde ved at være på Regnbuen som vores faste medarbejdere, så vi sammen med borgerne kan skabe de bedst mulige rammer.

Forventninger til den studerende på Regnbuen:

  • Det forventes, at du synliggør dig selv i hverdagen
  • Det forventes, at du accepterer og respektere borgerne som ligestillede samfundsborgere
  • Du skal udvise initiativ, selvstændighed og motivation i forhold til aktiviteter
  • Du skal respektere aftalte beslutninger, normer og traditioner, samt deltage aktivt i det pædagogiske og praktiske arbejde på Regnbuen
  • Du skal lave dagsorden til vejledningstimerne
  • Du skal deltage aktivt på personalemøderne og være forberedt til ”den studerendes punkt”.
  • Du skal kunne deltage i de faste aktiviteter i hverdagen.

Det er en forventning fra Regnbuen, at du som studerende arbejder med dine kompetencemål, samt videns- og færdighedsmål, der er dikteret for din praktikperiode i studieordningen.