Skip to main content

Vores Værdier

På Dagcenter Regnbuen tager vi vores værdier alvorligt. Så alvorligt at vi har valgt at hænge dem på væggen, så vi dagligt bliver mindet om at efterleve dem.

Vi har udvalgt følgende værdier:

 • Rummelighed
 • Anerkendelse
 • Individualitet
 • Synlighed
 • Struktur
 • Empati

Disse betyder i praksis:

 • På Regnbuen bliver alle brugere set, lyttet til, respekteret og taget med på råd i alle personlige anliggende.
 • Brugerne bliver respekteret/accepteret som de individuelle personligheder de hver især er.
 • Med humor som pædagogisk redskab, er vi opmærksomme på at skabe en god stemning i huset, så alle føler sig velkomne på Regnbuen.
 • Alle på Regnbuen bliver behandlet ligeværdigt.
 • Uanset brugernes funktionsniveau arbejder vi på at skabe grobund for, at alle bliver forstået gennem forskellige kommunikationshjælpemidler.
 • Gennem socialt samvær, oplevelser og succes arbejdes med brugernes livsindhold og livskvaliteten fremmes.
 • Gennem en struktureret og forudsigelig tilrettelagt hverdag, skabes en tryg hverdag for brugerne, så de ved, hvad de kan forvente i dagens løb og har overskud til at deltage i aktiviteterne.
Vision