Gå til hovedindhold

Vores Pædagogik

I Ikast-Brande Kommune har vi på VUH-området vedtaget Fælles Faglig Platform, som danner grundlag for pædagogikken på alle områdets bosteder og dagstilbud.

Her på Regnbuen har vi valgt særligt at fokusere på Neuropædagogik samt Demens og sansestimuli

Fælles Faglig Platform
I 2012 indførte Regnbuen og hele VUH det, vi kalder, Fælles faglig Platform. Vi har besluttet hvilke faglige tilgange vi primært vil tage afsæt i i vores arbejde og udarbejdet en strategi for at øge faglig læring og vidensdeling. Formålet er, at vi gennem faglige drøftelser i netværk kobler teori og praksis og på denne måde støtter hinanden til øget faglig udvikling. Med udgangspunkt i denne tankegang, har vi på Regnbuen valgt Neuropædagogik og Demens og sansestimuli, som de faglige tilgange vi på nuværende tidspunkt primært vil fokusere på.

  • Neuropædagogik handler om, hvordan vi med kendskab til hjernens funktioner og viden om hvordan dysfunktioner i hjernen kommer til udtryk i adfærd, kan tilrettelægge den pædagogiske indsats.
  • Demens og sansestimuli handler om, at indhente viden om aldringsprocesser hos udviklingshæmmede specielt med fokus på Alzheimer og downs syndrom for her igennem at kvalificere den pædagogiske indsats og aktivitetstilbuddene til ældre og demente borgere i vores dagtilbud.
  • Sansestimuli handler om hvordan vi med kendskab om sansestimuli, arousal, over- og understimulering af sanserne kan tilrettelægge den pædagogiske indsats for den enkelte borger, så de er i balance med sig selv.