; ; Velfærdsteknologi
Gå til hovedindhold

Velfærdsteknologi

På Dagcentret Regnbuen har vi anskaffet os robotsælen PARO. En teknologi, som via dens udseende samt feedback ved lys, lyde og berøring, mest af alt minder om et kæledyr, som vil kunne påvirke et menneskes følelsesliv.

PARO skal tænkes som et socialpædagogisk redskab, som kan indgå og benyttes på forskellige måder i det daglige liv i et samarbejde med brugeren. Dog med øje for, at den hverken kan eller skal erstatte den menneskelige relation, men i stedet understøtte og supplere.

Anvendes PARO i et "nice to" perspektiv handler det om, at få skabt en meningsfuld beskæftigelse for mennesker som f.eks. savner at være noget for nogen, eller for at vække et menneske som bliver fjern og få skabt positive oplevelser mm.

Anvendes PARO i et "need to" perspektiv indgår den i et planlagt forløb, hvor medarbejderen søger at imødekomme et menneske, som af forskellige årsager kan være svær at nå. Her kan PARO fungere som et medie til kommunikation samt give ro og nærvær.

Forskningen bag brugen af sælen PARO læner sig bl.a. op af viden om dyreterapi samt viden om diverse gavnlige effekter ved berøring. PARO vil således kunne give livskvalitet for borgere med fysiske og psykiske nedsatte funktioner, med svære demenssymptomer eller psykiatriske adfærdssymptomer.

På Regnbuen er der, på de fleste toiletter, installeret automatisk skylle-tørre toiletter.
At anvende disse giver borgere mere selvstændighed og værdighed i forhold til selv at kunne klare toiletbesøgene.

Dagcenteret råder over cocoonstole til de borgere der har brug for at blive skærmet fra udefrakommende stimuli. Det gælder både lyde/snak og synsindtryk, i det stolene er lydisoleret og formet med "runde vægge".

På Regnbuen arbejder vi meget med Ipad´s. De fleste borgere bruger dagligt Ipad til musik og film. Men mange bruger også Ipad til kommunikation eller som læring via. spil

Forrige Næste