Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores brugere

Vores brugere her på Dagcenter Regnbuen er en broget flok, med vidt forskellige aldre, behov og funktionsniveauer.

Brugerne på regnbuen er en broget flok

For bedst muligt kunne give den enkelte de tilbud og den støtte de har behov for har vi inddelt vores brugere i fem forskellige grupper. Selv inden for grupperne kan der være stor forskel på alder og funktionsniveau, men en gruppes brugere har nogenlunde ens behov i forhold til tempo og struktur i dagligdagen.

Vores tre grundgrupper har deres faste base i selve Regnbuen på Møllegade 23, men vores to specialgrupper, der begge er kendetegnet ved at have et højt behov for struktur og ro, har base på Rolighedsvej 5 mindre der ligger lige i nærheden.

Udover de tilbud der er i grupperne tilbydes brugerne jævnligt fælles aktiviteter og udflugter. Derudover har vi to faste tilbud, som de kan deltage i på tværs af grupperne Naturholdet og vores brugerband Regnfryd.

Dagcentret Regnbuen
Møllegade 23  -  7430 Ikast
Tlf. 9960 5233  -  heini@ikast-brande.dk