Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores pædagogik

I Ikast-Brande Kommune har vi på VUH-området vedtaget Fælles Faglig Platform, som danner grundlag for pædagogikken på alle områdets bosteder og dagstilbud.

Vores Pædagogik  

Her på Regnbuen har vi valgt særligt at fokusere på Neuropædagogik, Aldring og sundhedsfremme.

Her kan du læse om Regnbuens Fælles Faglige Platform:

Fælles Faglig Platform

Neuropædagogik:
Kendskab til hjernens funktioner og viden om hvordan dysfunktioner i hjernen kommer til udtryk i adfærd, så den pædagogiske indsats kan tilrettelægges derefter..

Aldring og Demens:
Kendskab til aldringsprocesser hos udviklingshæmmede specielt med fokus på Alzheimers og downsyndrom for på den måde at kvalificere den pædagogiske indsats og aktivitetstilbuddene til ældre og demente brugere.

Dagcentret Regnbuen
Møllegade 23  -  7430 Ikast
Tlf. 9960 5233  -  heini@ikast-brande.dk