Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad kan vi tilbyde?

På Dagcenteret Regnbuen mener vi, at det er alle menneskes ret at kunne udtrykke sig og blive forstået. Det er en grundlæggende ret at blive forberedt på, hvad der skal ske og at have indflydelse på, hvad man i dagens løb tager del i.

Regnbuen_hvad kan vi tilbyde

Derfor tilbyder vi vores brugere:

 • Et trygt, udfordrende og udviklende dagstilbud der er tilpasset den enkeltes behov og ønsker.
 • Målrettet kommunikation til alle brugere uanset om de har verbalt sprog eller kommunikere nonverbalt, således at den enkelte kan udleve sin mulighed for medbestemmelse. 
 • Mangeartede oplevelser både individuelt og i grupper.
 • Støtte til ældre eller demente brugere i at fastholde/vedligeholde færdigheder i et roligt, skærmet miljø.
 • Kontakt til pårørende og/eller bosteder, så der sikres sammenhang i brugernes liv.

Vores brugere kan vælge mellem flere forskellige aktiviteter og samværstilbud i og udenfor huset. Aktiviteterne kan bl.a. være:

 • Snoezelrum med sanseindtryk
 • Musikalske og kreative aktiviteter
 • Svømning
 • Madlavning
 • Spil og højtlæsning 
 • Cykelture
 • Gåture
 • Udendørsaktiviteter

Læs vores servicebeskrivelse

 

Dagcentret Regnbuen
Møllegade 23  -  7430 Ikast
Tlf. 9960 5233  -  heini@ikast-brande.dk