Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny medarbejder

Det er vigtigt for os på Dagcenter Regnbuen at huset er et sikkert og trygt sted at opholde sig både for brugere og personale. Samtidig er det vigtigt for os at brugerne for den bedste støtte og at personalet har mulighed for personlig og faglig udvikling.

Ny medarbejder 1   Ny medarbejder 2

For at sikre dette tilbydes medarbejderne på Regnbuen kurser, temadage, institutionsbesøg o.lign. for her igennem at dygtiggøre sig og få ny inspiration og information.

Gennem interne personalerokeringer mellem dagcentrets basisgrupper, skabes fælles ansvarlighed for hele institutionen.
Det daglige arbejde tilrettelægges så personalet så vidt muligt undgår alene arbejde. Sikkerhed og tryghed prioriteres højt, så arbejdsskader og nedslidning undgås.

Et højt informationsniveau både internt på dagcentret og i forhold til vores eksterne samarbejdspartnere, sikrer at personalet er velorienteret og klædt på til at løse arbejdsopgaverne. Dette sikres på morgenmøder og personalemøder.
 
Dagcenterets personaleressourcer udnyttes optimalt, således at personalet hjælper hinanden på tværs af grupperne. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, med gensidig respekt, tryghed og demokratiske spilleregler er det bærende element i personalesamarbejdet.

Personalehåndbog
Velkomst til nye medarbejdere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagcentret Regnbuen
Møllegade 23  -  7430 Ikast
Tlf. 9960 5233  -  heini@ikast-brande.dk